Schilder(s) voor het aanbrengen van dakcoating

04-04-2019VraagOpen
Wij zijn op zoek naar een schilder(s) die een coating kan aanbrengen op de platte daken bij ons. Bij voorkeur een schilder met kennis van zaken over het plan van aanpak. Met het aanbrengen van de coating hopen wij te bereiken dat de zonnestralen zodanig gefilterd worden dat de temperatuur in de dierverblijven minder hoog oploopt en het dierenwelzijn daarmee gediend wordt.

Pin It on Pinterest