Naoberfonds

Dit fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven aan de Doetinchemse Uitdaging.

Het doel is om mensen en organisaties (stichtingen en verenigingen) in staat te stellen initiatieven uit te voeren die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Procedure:

U kunt een aanvraag indienen via ons te te downloaden aanvraagformulier en mailen inclusief een begroting aan info@naoberfonds.nl. U kunt het formulier ook online hieronder invullen.

U krijgt een bevestiging van ontvangst en een indicatie van de termijn waarin over uw aanvraag wordt beslist. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeelt, volgens de vastgestelde criteria. Nadat het besluit is genomen, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en als uw aanvraag is goedgekeurd volgt uitbetaling van het gehonoreerde bedrag. Een financiële en maatschappelijke eindverantwoording bij afsluiting van het project waarvoor een bijdrage is toegekend, is verplicht. 

Criteria:

 • Stimulering van bewonersinzet en bewonersinitiatief
 • Versterking van burgerkracht
 • Vergroting burgerbetrokkenheid
 • Bevordering samenwerking
 • Vergroting van zelfredzaamheid burgers
 • Innovatief en creatief maatschappelijk ondernemen
 • Een doel- en kostenbewuste organisatie
 • Aanzet tot beweging
 • Draagvlak binnen het gebied
 • Lokale afbakening (gemeente Doetinchem of Achterhoek agenda 2020)
 • Een aanvraag dient niet aan alle criteria te voldoen, maar wel aan minimaal drie.

Aanvraag Naoberfonds

 • Onder vermelding van: Bijdrage Naoberfonds activiteiten
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Uw gegevens worden met zorg behandeld. Lees hierover alles in ons privacystatement.

Pin It on Pinterest

Share This