Maatschappelijk Betrokken Onderneming van het jaar

Een jaarlijkse prijs voor een onderneming in Doetinchem die op een bijzondere manier Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vorm geeft en daarmee bijdraagt aan een mooiere Doetinchemse samenleving. De Doetinchemse Uitdaging wil middels deze prijs haar waardering uiten voor de bijzondere inzet en de prijs dient tevens als inspiratie en als stimulans voor heel ondernemend Doetinchem. De MBO-award wordt uitgereikt tijdens de Meet & Match Markt.

De winnaar
– mag zichzelf een jaar lang “Maatschappelijk Betrokken Onderneming van het jaar” noemen;
– mag een vermelding plaatsen op haar website, in de mail en op briefpapier;
– krijgt een vermelding tussen alle voorgaande MBO-award winnaars;
– ontvangt als trofee een toepasselijk kunstwerk;
– ontvangt een digitaal logo (made by I-Pulse);
– ontvangt een ingelijst certificaat om op te hangen (made by Cocon Printing & Fulfilment);
– geniet mee in alle PR (persartikelen, mailing DU en social media DU);
– mag tijdelijk zitting nemen in de jury voor het volgende jaar.

Nominaties
– Ondernemingen moeten (deels) gevestigd en/of actief  zijn in Doetinchem;
– Ondernemingen kunnen worden voorgedragen door iedereen (inclusief de jury). Voordrachten lopen in de regel via de website van de Doetinchemse Uitdaging;
– Nominaties worden publiekelijk bekend gemaakt en alle bedrijven die genomineerd zijn ontvangen een nominatie-mail en speciaal genomineerden logo om hen te informeren.

Toekenning

De toekenning geschiedt door beoordeling van een jury. De jury zal bij aanvang bestaan uit:

– Jan Garretsen voorzitter IG&D
– John von der Linden (Amphion)

De jury zal daarnaast steeds tijdelijk (voor 1 jaar) aangevuld worden door de winnaar van het voorgaande jaar. De jury komt 1 tot 2 keer per jaar samen om de nominaties te bespreken en een winnaar te kiezen. De Jury kan worden ondersteund door iemand van het facilitair team van de Doetinchemse Uitdaging. De winnaar van vorig jaar en zal tevens de huidige winnaar bekend maken.

Criteria
De jury heeft een aantal richtlijnen om tot toekenning te komen. De activiteiten op basis waarvan de prijs kan worden toegekend;
– hebben een zichtbare sociale meerwaarde;
– leveren een bijdrage aan de verbetering van het leefklimaat in Doetinchem;
– leveren een bijdrage aan de versterking van de sociale cohesie;
– hebben een voorbeeldfunctie en (kunnen) dienen als inspiratie voor andere bedrijven;
– zijn goed communiceerbaar;
– hebben een groot sociaal rendement; in impact en/of voor langere termijn;
– daarnaast geeft de onderneming (een deel van) haar maatschappelijk betrokken ondernemerschap vorm via de Doetinchemse Uitdaging.

De Jury stelt een beknopte argumentatie op waarom zij voor het betreffende bedrijf hebben gekozen en lichten deze kort toe tijdens de uitreiking.

Uitreiking
De prijs wordt jaarlijks tijdens de Beursvloer uitgereikt door de voorzitter van de jury.

Pin It on Pinterest

Share This