Wethouder Telder ontvangt jaarverslag Doetinchemse Uitdaging

Wethouder Kees Telder heeft vrijdag 5 juni uit handen van Martine Karsdorp (manager Doetinchemse Uitdaging) het eerste exemplaar van het Jaarverslag 2014 in ontvangst genomen. In dit jaarverslag legt de Doetinchemse Uitdaging verantwoording af over de vele en succesvolle activiteiten die in 2014 onder de paraplu van de Uitdaging zijn ontplooid.

„Het mooie aan de Doetinchemse Uitdaging is dat alles wat er gedaan wordt direct vanuit de samenleving komt. Niet de politiek en bestuurders die het regelen, maar de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van Doetinchem. Daar mag de Doetinchemse Uitdaging trots op zijn”, zei Telder terwijl hij het zojuist ontvangen verslag doorbladerde. „Echt een voorbeeld van samen sta je sterk.”

Martine Karsdorp kon dat beamen: „Dit jaarverslag is daar een mooi voorbeeld van. Want ook dit boekwerk is gemaakt door een aantal enthousiaste Doetinchemse bedrijven die zich betrokken voelen bij de plaatselijke gemeenschap en zich – veelal belangeloos – willen inzetten voor hun plaatsgenoten. Dat heeft ook dit jaar weer geresulteerd in een mooi verslag waarin alle matches die de Doetinchemse Uitdaging tot stand heeft gebracht in 2014 staan beschreven”, aldus Karsdorp die sinds eind mei officieel Gerda Geurtsen is opgevolgd als manager van de Doetinchemse Uitdaging.

 

foto doetinchemse uitdaging uitreiking jaarverslag

Met dank aan André Brands voor de mooie foto.

Pin It on Pinterest

Share This