Kennisbank
Vraag / Aanbod
Status: open

wijk netwerk aanbod

Omschrijving

Ik kan contact met de wijknetwerken, Wijkwerk en de wijkregisseurs bieden.

Match informatie

Aanboddatum 03-10-2016