Vraag / Aanbod
Status: open

Teamuitje

Omschrijving

Maatschappelijke betrokkenheid, praktisch of sociaal, voor kwetsbare inwoners in eigen omgeving

Match informatie

Aanboddatum 26-09-2018