Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Penningmeester

Omschrijving

De Stichting Veteranen Oost-Nederland is op zoek naar een penningmeester.

Samen met de andere bestuursleden draag je bij in de uitvoering van haar taken waar nodig maar bovenal heb je de volgende taken:

-Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie
-De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken
-Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren
-Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

Match informatie

Aanvraagdatum 05-11-2016