Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

ICT scan

Omschrijving

Heeft uw stichting/vereniging een veilig netwerk? Een goede telecom? Een snelle WIFI verbinding?

Wij lichten uw technische systemen door zodat data veilig en snel bewerkt kunnen worden.

Match informatie

Aanboddatum 30-10-2017