Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Aanpassen van de dagopvang keuken om voor 15 personen te kunnen koken.

Omschrijving

De keuken op de dagopvang is niet voldoende geoutilleerd is om te kunnen koken voor ca 15 personen. Het is een kleine ruimte en de kasten en de apparatuur zijn verouderd. Er is niet voldoende bergruimte en er is een te kleine kookplaat. Ook de oven is te klein en verouderd. De organisatie beschikt over onvoldoende financiële middelen om een renovatie door te voeren.

Match informatie

Aanvraagdatum 03-03-2016
AanvragerIriszorg

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie IrisZorg, regio Achterhoek
Missie van de organisatie IrisZorg biedt mensen gereedschap om grip op hun leven te behouden of te krijgen.Wij zijn ervan overtuigd dat mensen vanuit kracht kunnen leven. Mensen bepalen samen met hun omgeving hun welbevinden. Wanneer een beroep wordt gedaan op kracht, is er altijd een mogelijkheid tot (relatieve) zelfredzaamheid en de ervaring van een zinvol leven.Veel mensen kunnen goed hun leven zelf vormgeven. Wij zien echter ook dat mensen soms zeer afhankelijk zijn en het risico lopen om de grip kwijt te raken. De professionals van IrisZorg bieden mensen gereedschap om grip te behouden of te krijgen. Wij zijn er voor hen die vraagstukken hebben op het gebied van wonen, werken en middelenafhankelijkheid.IrisZorg biedt mensen perspectief om vanuit kracht te leven. Om dit mogelijk te maken, dragen wij bij aan inzicht en begrip, het voorkomen van afhankelijkheid van zorg en het minimaliseren van belemmerende factoren. U herkent ons aan onze stijl: deze is helder, betrokken, deskundig en altijd vanuit een positieve insteek.
Voornaam Annemarie
Achternaam de Vries
Straat + huisnummer Terborgseweg 63
Postcode Doetinchem
Plaats 7001GN
Telefoonnummer 0886062118
Telefoonnummer
E-mailadres annemarie.devries@iriszorg.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Aanpassen van de keuken voor dagopvang om voor 15 personen te kunnen koken.
Uw vraag Het belangrijkste punt wat daar speelt, is dat de keuken op de dagopvang niet voldoende geoutilleerd is om te kunnen koken voor ca 15 personen. Het is een kleine ruimte en de kasten en de apparatuur is verouderd. Er is niet voldoende bergruimte en er is een te kleine kookplaat. Ook de oven is te klein en verouderd.Het geheel heeft een facelift nodig. De organisatie beschikt over onvoldoende financiële middelen om een renovatie door te voeren. Er is geen professionele maaltijdvertrekking. Cliënten betalen een dagelijkse eigen bijdrage voor het eten en daarvan worden ingrediënten gekocht.
Doel van uw vraag Dat de keuken aangepast wordt, zodat er ruimte is om voor 15 personen te koken.De wens is om met cliënten voor cliënten te koken om zo de cliënten te activeren.Door een beter uitgeruste keuken zal dit beter te realiseren zijn
Doelgroep Dak-en thuislozen en/of (ex)verslaafden
Uitsplitsing van uw vraag 1. Keukenapparatuur2. Keukenkastjes3. Renovatie van de ruimte
Andere betrokken organisaties nee
Overige opmerkingen
Captcha