Vraag / Aanbod
Status: open

10 NeurOptimal Neurofeedback Trainingen

Omschrijving

10 X hersentrainging voor een kind met concentratie problemen om schoolprestaties te verbeteren

Match informatie

Aanboddatum 07-09-2017