Z0 werkt de Doetinchemse Uitdaging

De formule waarop de Doetinchemse Uitdaging draait, is simpel, maar sterk. Via de site komt een vraag van een maatschappelijke organisatie, of het aanbod van een bedrijf binnen. Een verzoek wordt eerst afgestemd met de aanvrager en dan voorgelegd aan de Matchgroep. Als een aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gevraagd welk matchgroeplid dit wil oppakken en daarna wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken.

Bij het aanbod van een bedrijf wordt dezelfde procedure gevolgd en een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Doetinchemse  bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden wij een Spullenbank, Cadeautjesbank, Klussenbank en Kennisbank.

Infografic Doetinchemse Uitdaging

                        Deze infographic is ontworpen en aangeboden door Coen Evers