Sponsoring

De Doetinchemse Uitdaging is een non-profit organisatie en afhankelijk van gulle founders en sponsors die onze stichting een warm hart toedragen en mee willen werken aan een betere lokale samenleving. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsors, ook om deze tot (nog meer) Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap te stimuleren. Jaarlijks hebben we minimaal een bijeenkomst met onze gulle gevers in het bijzijn van ons bestuur en de adviesraad om samen te discussiëren over de toekomst in het sociale domein.

Onze Founders en Sponsoren zijn zowel MKB bedrijven als grote landelijke ondernemingen die een substantiële jaarlijkse bijdrage leveren. Sinds begin 2017 kunt u echter ook voor een kleiner bedrag Vriend van worden en zo onze stichting en werkzaamheden steunen.