Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Doetinchemse Uitdaging heeft zich als doel gesteld lokale ondernemers actief Maatschappelijk Betrokkener te laten zijn. Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap, vaak verward met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) betekent dat het bedrijf iets geeft aan de lokale gemeenschap en voor het algemeen maatschappelijk belang.

Om bedrijven hier meer bewust van te laten zijn dat steun nodig is op lokaal niveau bieden wij de stichtingen de gelegenheid hun hulpvraag bij ons in te dienen die onze matchgroep leden vervolgens bij de bedrijven neer leggen. Er ontstaat dan een match tussen stichting (vrager) en bedrijf (aanbieder) zonder dat er geld over de toonbank gaat.

Om bedrijven bewust te maken van het MBO, hebben wij een MBO Award in het leven geroepen die jaarlijks uitgereikt wordt aan één van de genomineerden.

De Matchgroep

In samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De matchgroep bestaat zowel uit ervaren ondernemers als uit nieuwkomers. De ervaren ondernemers/werkgevers beschikken over een groot netwerk en zijn bereid dit netwerk open te stellen. De nieuwkomers vinden het leuk om de handen uit de mouwen te steken. Samen vormen ze een krachtige combinatie, waardoor veel gerealiseerd wordt.

Op het moment dat er een aanvraag binnenkomt, neemt een van de matchgroepleden dit aan,  begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Matchgroepleden, in dienst van een bedrijf, krijgen een uur per week van ‘de baas’ voor de Uitdaging. Zo geven zij invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen, mede namens hun werkgever, en dagen ze een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

MBO is een onderdeel van het MVO!